【PT協会】一般社団法人日本PT学会連合誕生 事前入会申請を開始ー2021年春ー

  • Line
  • Hatena
6622 posts

PT学会は22日、2021年春に誕生する一般社団法人日本理学療法学会連合の法人理学療法学会・理学療法研究会の専門会員A・一般会員の事前入会申請を開始したと発表ー。

 

一般社団法人日本理学療法学会連合とは、(公社)日本理学療法士協会の学会組織が別法人として独立したものである。以前、12分科会として組織していたものがそれぞれ一般社団法人化され、部門は研究会へと発展する。

<法人化学会>

(一社)日本運動器理学療法学会

(一社)日本基礎理学療法学会

(一社)日本呼吸理学療法学会

(一社)日本支援工学理学療法学会

(一社)日本小児理学療法学会

(一社)日本神経理学療法学会

(一社)日本心血管理学療法学会

(一社)日本スポーツ理学療法学会

(一社)日本糖尿病理学療法学会

(一社)日本地域理学療法学会

(一社)日本予防理学療法学会

(一社)日本理学療法教育学会

 

▶︎http://www.japanpt.or.jp/info/20210122_02.html

  • Line
  • Hatena
【PT協会】一般社団法人日本PT学会連合誕生 事前入会申請を開始ー2021年春ー
Yoko
%e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%99%e3%82%b5%e3%82%99%e3%82%a4%e3%83%b3

Popular articles

PR

Articles

Bnr 01